Inschrijvingen

Schooljaar 2019 – 2020

Extra info

Goeie afspraken maken goeie vrienden. Wil je weten wat er van jou verwacht wordt en waarop je kunt rekenen, lees dan hier onze informatiebrochure en het academiereglement 

Wil je niet dat er foto’s van jou worden gepubliceerd op onze website, facebookpagina of andere sociale media van de school, dan laat je dit per e-mail aan het secretariaat weten.

Voor de leerlingen beeld hebben wij veel materiaal in de klas. Daarbovenop heeft elke leerling zijn eigen teken-, schilder- en ander materiaal. 

Bij het begin van het schooljaar zal de leerkracht beeld  jou een lijst geven. Daarop staat wat je in de lessen zoal nodig zult hebben om goed te kunnen werken. 

 

Academiereglement