Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.

Die dekselse Albert Camus, toch. Heeft hij gelijk? Is de (beeldende) kunstenaar diegene die het onbegrijpelijke tracht te verbeelden? Onze leerling-kunstenaars zoeken samen met hun leerkracht elk hun weg naar een eigen beeldtaal. Soms verdient dat een woordje uitleg. Soms volstaat de stilte. Of soms betekent het zien hoe een beeldend werk groeit en welke middelen de leerling hanteert om werk en even een beetje te doorgronden. De afdeling beeld stelt van zaterdag 3 tot zaterdag 10 maart de deuren open voor iedereen die eens de ateliers wil bezoeken, een praatje met leerling of leerkracht wil slaan of gewoon wil genieten van de werken in wording.

Van zaterdag 3/3 tem 10/3, OC De Brug Beeld, tijdens de lessen